CALENDAR ORTODOX --- SFINTII ZILEI
VIETILE SFINTILOR --- SINAXAR

  IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE  
  IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE  
   1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30   
 

 

Sinaxar 17 Iunie

 

În această luna, în ziua a șaptesprezecea, pomenirea Sfinților Mucenici: Manuil, Savel și Ismail.

Sf. Mc. SavelAcești trei frați erau din Persida, și fiind trimiși de Valtan, împăratul perșilor, pentru pace, în zilele lui Iulian Paravatul (pe care-l văzuseră în Calcedon că aducea jertfa la idoli și mulți se trăgeau spre rătăcirea lui), fiind ei bine cinstitori și crezând în Hristos, plângeau și se rugau lui Dumnezeu să-i păzească în credința ce aveau într-Însul, și să nu se facă părtași rătăcirii închinătorilor la idoli. Deci, dacă s-au vădit și au fost duși la păgânul Iulian, au fost bătuți și pătrunși cu piroane la glezne, și arși pe subțiori cu făclii. Însă aceste chinuri le-au suferit toți împreună; dar apoi îndeosebi Sfântul Manuil, primind făgăduința de la necuratul împărat și nevoind a aduce jertfă la idoli, l-au chinuit pe el în multe și felurite chipuri. Și așa împreună cu cei doi frați ai lui, cu Savel și Ismail, au fost duși la zidul cel dinspre Tracia, numit al lui Constantin, la loc râpos, și li s-au tăiat capetele. Iar Iulian Paravatul a poruncit ca să li se ardă trupurile, dar îndată s-a deschis pământul și a primit trupurile, din pricina cărei minuni mulți au crezut în Hristos. Iar după aceasta niște bărbați cucernici, cunoscând de la Domnul nostru Iisus Hristos unde se află trupurile sfinților, le-au îngropat cu miruri și cu tămâieri.

Tot în această zi, pomenirea pătimirii Sfinților Mucenici Isavru și cei împreună cu dânsul: Inochentie, Felix, Ermia și Peregrin.

Sfântul Isavru și cei împreună cu el erau din Atena. Dar, ieșind de la patria lor și mergând la o peșteră din Apolonia, au aflat pe Felix, pe Peregrin și pe Ermia, pe care învățându-i Sfântul Isavru să nu se dedea spre lucrurile cele lumești și trecătoare, aceștia au întărit cuvântul cu fapta; căci ferindu-se și fugind de vorba și adunarea rudeniilor lor, au fost însă pârâți de rudenii la Tripondie eparhul, care prinzându-i și neputând să-i facă să se lepede de Hristos, a poruncit de li s-au tăiat capetele cu sabia. Iar Isavru, diaconul lui Hristos, și cei împreună cu el au fost dați pe seama lui Apolonie, fiul eparhului, de către care au fost chinuiți prin foc și prin apă, dar fiind izbăviți din aceste chinuri în chip minunat, au întors pe mulți spre credința lui Hristos, între care erau și cei mai de frunte ai cetății: frații Ruf și Rufin. Și apoi, fiind condamnați la pierzare, li s-au tăiat capetele.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Filonid, episcopul Curiei.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Pior, care cu pace s-a săvârșit.

Zicerile / apoftegmele lui avva Pior din Patericul Egiptean.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

sus

 

 
                 
Cautare in
Calendar-Ortodox.ro
Loading
Sfintii zilei
SINAXAR
 
 
Pentru webmasteri

Ortodoxronet


                 
Calendar ortodox
Iunie 2013
 
  IUNIE  
  L Ma Mi J V S D  
              sfintii zilei  
  sfintii zilei sfintii zilei sfintii zilei sfintii zilei sfintii zilei sfintii zilei sfintii zilei  
  sfintii zilei sfintii zilei sfintii zilei sfintii zilei sfintii zilei sfintii zilei sfintii zilei  
  sfintii zilei sfintii zilei sfintii zilei sfintii zilei sfintii zilei sfintii zilei sfintii zilei  
  sfintii zilei 24 iunie: Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul sfintii zilei sfintii zilei sfintii zilei sfintii zilei 29 iunie: Sfintii Apostoli Petru si Pavel  
  sfintii zilei              
 

Asociatia Ortodoxronet