Zicerile / apoftegmele sfântului avva Pior
din Patericul Egiptean

1. Fericitul Pior, lucrând vara la un oarecare, îi aducea aminte să-i dea plata. Iar acela nevrând, s-a întors la manastire. Iarăși vremea venind, secerând la dânsul și cu osârdie lucrând, neprimind nimic, s-a întors la mănăstire. Al treilea an împlinindu- se, și lucrarea cea obișnuită săvârșind, bătrânul s-a dus neluând nimic. Dumnezeu însă a certat casa aceluia, care, aducând plata, îl căuta la mănăstire pe sfânt. Și abia găsindu-l a căzut la picioarele lui, dându-i plata. Iar el zicea: "Mie Domnul mi-a dat". Iar acela i-a dat voie să le dea preotului la biserică.

2. Avva Pior mânca umblând. Și întrebându-l cineva de ce mănâncă așa, i-a răspuns: "Nu voiesc să am mâncarea ca pe un lucru, ci ca pe sublucru". Iar către altul care tot despre aceasta l-a întrebat, i-a zis: "Voiesc ca nici când mănânc să nu simtă sufletul dulceața trupească".

3. S-a făcut odată sobor în Schit pentru un frate care a greșit. Și părinții grăiau, iar avva Pior tăcea. Mai pe urmă, sculându-se, a ieșit. Și luând un sac, l-a umplut cu nisip și îl purta pe umărul lui. Și punând într-o traistă puțin nisip, o purta pe piept. Întrebat fiind de părinți ce înseamnă aceasta, a zis: acest sac care are nisipul cel mult, sunt greșelile mele - căci multe sunt - și le-am lăsat dinapoia mea ca să nu simt durere pentru ele și să plâng. Iar acestea mici sunt ale fratelui meu, înaintea mea și cu acestea mă indeletnicesc, judecându-l pe el. Dar nu trebuie să fac așa, ci mai vârtos pe ale mele să le aduc dinaintea mea și să port grijă de ele și să mă rog lui Dumnezeu ca să mi le ierte. Și auzind părinții, au zis: cu adevărat aceasta este calea mântuirii.

---> Alte ziceri din Patericul Egiptean.

Asociatia Ortodoxronet