Zicerile / apoftegmele cuvioasei (amma) Sara
din Patericul Egiptean

1. Povestitu-s-a despre maica Sara, că a rabdat treisprezece ani, fiind luptată tare de dracul curviei și niciodată nu s-a rugat să se depărteze războiul de la dânsa, ci mai vârtos zicea: Dumnezeule, dă-mi putere!

2. Au năpădit odată asupra ei mai tare, același duh al curviei, punându-i în minte deșertăciunile lumii. Iar ea, slăbind de frica lui Dumnezeu și de nevoință, s-a suit într- o zi în chilioara ei, să se roage. Și i s-a arătat ei cu trup duhul curviei și i-a zis: tu m-ai biruit, Saro! Iar ea a zis: nu te-am biruit eu, ci Stăpânul meu, Hristos!

3. Se spunea despre dânsa că deasupra râului a petrecut, locuind șaizeci de ani și nu s-a aplecat să-l vadă.

4. Altădată au venit la dânsa doi bătrâni pustnici mari, din părțile Pitusiului. Și când mergeau, ziceau între ei: să smerim pe bătrâna aceasta! Și i-au zis: vezi să nu se înalțe cugetul tău și să zici: iată pustnicii vin la mine care sunt o femeie. Le-a zis lor maica Sara: adevărat, cu firea sunt femeie, dar nu cu mintea.

5. A zis maica Sara: de mă voi ruga lui Dumnezeu ca toți oamenii să aibă veste către mine, mă voi afla cerând iertare la ușa fiecăruia; ci mai bine mă voi ruga ca inima mea să fie curată cu toți.

6. A zis iarăși: pun piciorul meu pe scară să mă sui și pun moartea înaintea ochilor mei, mai înainte de a mă sui pe scară.

7. A zis iarăși: bine este și pentru oameni a face milostenie; că deși este pentru plăcerea oamenilor, dar vine spre plăcerea lui Dumnezeu.

8. Venit-au odată niște schiteni la maica Sara, iar ea le-a pus lor înainte un paner cu poame. Ei lăsând cele bune, mâncau cele putrede. Și le-a zis lor: adevărat, schiteni sunteți!

9. A trimis maica Sara la avva Pafnutie, zicând: lucrul lui Dumnezeu ai făcut că ai lăsat să se necinstească fratele tău? Și a zis bătrânul: ca cel ce fac lucrul lui Dumnezeu, treabă nu am cu nimeni.

---> Alte ziceri din Patericul Egiptean.

Asociatia Ortodoxronet